دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

تا هست به هستی بکشندش زجفا / تا رفت به عزت ببرندش سر دست

تا هست به هستی بکشندش زجفا / تا رفت به عزت ببرندش سر دست

 

تا هست به هستی بکشندش زجفا / تا رفت به عزت ببرندش سر دست

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مرحوم پیرمحمد ملازهی از نویسندگان و تحلیلگران برجسته کشور بود که مدتی قبل از دنیا رفت، ایشان فردی فرهیخته بودند که همواره با نگاهی فراقومی، فرامذهبی و منصفانه مسائل را تحلیل نموده و راهکارهای مختلفی برای حل بهرانها ارائه می نمودند.
مرحوم ملازهی بارها نسبت به دیدگاههای غیر کارشناسی و دخالتهای نابجای مولوی عبدالحمید در مسائل سیاسی انتقاد نمودند و با فحاشی های رسانه ای از سوی نزدیکان وی روبرو گردیدند.
حال که مرحوم ملازهی از دنیا رفته و گوهر وجودی ایشان تا حدودی برای مردم روشن شد مولوی عبدالحمید سعی می کند با پیام های تسلیت شخصیت ایشان را مصادره نموده و از آن سوء استفاده نماید.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد