پست‌ها

دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

فراخوان شناسایی مرتبطین ابراهیم شه بخش در قاچاق مواد مخدر

تصویر
   فراخوان شناسایی مرتبطین ابراهیم شه بخش در قاچاق مواد مخدر از کاربران و همراهان محترم کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان درخواست داریم هر چه اطلاعات و مستندات درباره فرآیند قاچاق مواد مخدر توسط ابراهیم شه بخش، از رابطان، بارکشان و خودروهای حمل مواد آنان دارید برای ادمین کانال ارسال نمایید تا در اختیار همگان قرار بگیرد. مولوی عبدالحمید و ابراهیم شه بخش باید بدانند بازی با زندگی افراد نفرین الله را به همراه خواهد داشت.

مسجد مکی زاهدان یا معبد آمون؟

   مسجد مکی زاهدان یا معبد آمون؟ مدیران دارالعلوم مکی یا کاهنان معبد آمون؟ شما را به دیدن این ویدئو دعوت می‌کنیم…

‌مسئولین دارالعلوم مکی برای گوسفندان قربانی که تحویل می‌گیرند، چه برنامه‌ای دارند؟

تصویر
   ‌مسئولین دارالعلوم مکی برای گوسفندان قربانی که تحویل می‌گیرند، چه برنامه‌ای دارند؟

مزایای ویژه برای افرادی که بتوانند طرح قربانی نیابتی مفتی قاسم را اجرا کنند

تصویر
   مزایای ویژه برای افرادی که بتوانند طرح قربانی نیابتی مفتی قاسم را اجرا کنند به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان بر اساس اخبار واصله، پس از تبیین مفتی قاسم درباره قربانی نیابتی، مولوی عبدالحمید گفت، از افرادی که توانایی و تجربه در خصوص اجرای طرح های عملی دارند برای اجرا و همکاری دعوت نمایید، اخبار تکمیلی در این خصوص به زودی منتشر خواهد گردید.

بخش کوچیکی از املاکی که مولوی عبدالحمید و وابستگان وی برای خود از کمک های مردمی جمع کرده‌اند را مشاهده کنید!

   چرا مولوی عبدالحمید اینقدر مردم را توصیه میکند به دارالعلوم مکی بیشتر کمک کنند؟ به راستی مقصد دهها میلیارد تومان کمک مردمی به مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان کجاست؟ شما را به دیدن این ویدئو دعوت می‌کنیم…

جناب مولوی عبدالحمید، لطفا تکلیف عبدالغنی بدری را روشن نمایید

تصویر
   جناب مولوی عبدالحمید، لطفا تکلیف عبدالغنی بدری را روشن نمایید به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، پس از علنی شدن ارتباطات پنهانی مولوی بدری با تروریستهای جیش العدل، برخی از بزرگان و اساتید دارلعلوم خواستار رسیدگی شخص مولوی عبدالحمید به این موضوع شدند، آنان معتقدند روابط نزدیک نسبی مولوی بدری با برخی تروریستها و همچنین حمایت وی از آنان و در مقابل، سکوت مولوی عبدالحمید اعتبار مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان را خدشه دار نموده و وجهه آن را تخریب می نماید.