دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

آیا مولوی بدری هم به سرنوشت مولوی عبدالله ریگی دچار خواهد گردید؟

آیا مولوی بدری هم به سرنوشت مولوی عبدالله ریگی دچار خواهد گردید؟

 

آیا مولوی بدری هم به سرنوشت مولوی عبدالله ریگی دچار خواهد گردید؟

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، شواهد و قرائن حاکی از آن است که نزدیکان و بستگان مولوی عبدالحمید مانند حافظ اسماعیل ملازائی با استفاده از نفوذ خود به دلیل قرابت و خویشاوندی با مدیریت دارالعلوم زاهدان، هر کاری که دلشان میخواهد در راستای تضعیف موقعیت بزرگان طوایف مختلف در مسجد انجام میدهند و با سلسله اقدامات خویش در سالهای گذشته مولوی عبدالله ریگی را به حاشیه راندند و حالا در پی تخریب موقعیت مولوی عبدالغنی بدری و در جدیدترین اقدام در حال مهره چینی در ستاد انتظامات در راستای کاهش نفوذ وی می باشند.
 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد