بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

تصویر
  بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان برخی از جوانان و تحصیل کردگان طایفه بزرگ شه بخش با صدور بیانیه ای حمایت همه جانبه خود از سردار حاج الله نظر را اعلام نمودند. در بخشی از این بیانیه آمده است که پس از فوت حاج امید، حاج الله نظر پدر و بزرگ ما بوده و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد به ایشان اهانت نموده و تصور نماید که میتواند جای ایشان را در دل ما بگیرد. در بخش دیگر بیانیه خطاب به ابراهیم شه بخش آمده است، اگر جنابعالی تصور کرده اید که وصلت شما با مولوی عبدالحمید می تواند برایتان جایگاه سازی نموده و شما را جایگزین حاج الله نظر نماید کور خوانده و خیال خام نموده اید زیرا هیچ فردی در هیچ زمانی نمی تواند ارادات ما به ایشان را کم نماید.

افزایش مصرف مواد مخدر میان محافظان مولوی عبدالحمید

افزایش مصرف مواد مخدر میان محافظان مولوی عبدالحمید

 

افزایش مصرف مواد مخدر میان محافظان مولوی عبدالحمید

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان به گفته فردی مطلع، مصرف مواد مخدر تریاک و شیشه در میان محافظان مولوی عبدالحمید افزایش یافته به نحوی که حتی در مراسم نماز تراویح پس از اینکه نماز آغاز گردیده و فراغت می یابند در محوطه دارالعلوم و یا اتاق های حوزه و مسجد تریاک می کشند و این موضوع باعث اعتراض اساتید دارالعلوم مکی گردیده و می گویند پس از نماز هنگامی که به طرف واجه می رویم بوی تریاک محافظانش آزار دهنده بوده و باعث آبرو ریزی و کاهش بیش از این حد نمازگزاران مسجد مکی نیز می گردد.
بوی تریاک نه تنها نمازگزاران بلکه عابران پیاده خیابان های اطراف و همسایگان مسجد را هم آزار می دهد. 

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مولانا عبدالرحمن چابهاری زیر بار تهدیدهای مولوی عبدالحمید نرفت

چشم چرانی طلاب دارالعلوم زاهدان در مسجد مکی

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران