بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

تصویر
  بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان برخی از جوانان و تحصیل کردگان طایفه بزرگ شه بخش با صدور بیانیه ای حمایت همه جانبه خود از سردار حاج الله نظر را اعلام نمودند. در بخشی از این بیانیه آمده است که پس از فوت حاج امید، حاج الله نظر پدر و بزرگ ما بوده و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد به ایشان اهانت نموده و تصور نماید که میتواند جای ایشان را در دل ما بگیرد. در بخش دیگر بیانیه خطاب به ابراهیم شه بخش آمده است، اگر جنابعالی تصور کرده اید که وصلت شما با مولوی عبدالحمید می تواند برایتان جایگاه سازی نموده و شما را جایگزین حاج الله نظر نماید کور خوانده و خیال خام نموده اید زیرا هیچ فردی در هیچ زمانی نمی تواند ارادات ما به ایشان را کم نماید.

قاسم شاهوزهی قربانی جدید مسجد مکی

قاسم شاهوزهی قربانی جدید مسجد مکی

 

قاسم شاهوزهی قربانی جدید مسجد مکی

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، قاسم شاهوزهی مشهور به محمد، سرپرست نگهبانان مسجد مکی توسط حافظ طیب فرزند مولوی عبدالحمید اخراج گردیده است.
ظاهرا وی به این دلیل اخراج گردیده است که در راستای اجرای مقررات ممنوعیت رفت و آمد به یکی از دوستان حافظ طیب اجازه ورود نداده است.
متاسفانه در مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان مولوی عبدالحمید و نزدیکانش از پیروی تمامی قوانین و مقررات مستثنی بوده و حتی مجریان قانون را مجازات هم می نمایند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مولانا عبدالرحمن چابهاری زیر بار تهدیدهای مولوی عبدالحمید نرفت

چشم چرانی طلاب دارالعلوم زاهدان در مسجد مکی

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران