دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

زاهدان گردی با حافظ اسماعیل

زاهدان گردی با حافظ اسماعیل

 

زاهدان گردی با حافظ اسماعیل

حافظ اسماعیل ملازائی، داماد مولوی عبدالحمید و معاون اداری مالی دارالعلوم مکی زاهدان یکی از تفریحات جدیدشان دور دور کردن در شهر زاهدان با ماشین های خارجی آخرین مدل است البته این خیابان گردیها با نوشابه انرژی زا جنسینگ مانستر خیلی لذت بخش تر برای حافظ اسماعیل است.
البته با فشار کاری و روانی که حافظ اسماعیل بابت امورات دارالعلوم مکی متحمل می شوند نیاز به این نوع از استراحتها هم دارند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد