دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

متاسفانه در دارالعلوم مکی بعضی ها فرد هستند ولی به اندازه کل اساتید و طلاب قدرت دارند

 

متاسفانه در دارالعلوم مکی بعضی ها فرد هستند ولی به اندازه کل اساتید و طلاب قدرت دارند

 متاسفانه در دارالعلوم مکی بعضی ها فرد هستند ولی به اندازه کل اساتید و طلاب قدرت دارند

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان به نقل یکی از اساتید، برخی اطرافیان و وابستگان مولوی عبدالحمید در دارالعلوم زاهدان به اندازه تمام اساتید قدرت و نفوذ دارند و به آسانی هرگونه عزل و نصبی انجام می دهند و به هر شکلی که بخواهند با طلاب برخورد نموده و از حساب‌های مسجد و دارالعلوم پول برداشت نموده و برای خویش هزینه می نمایند.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد