دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

اگر دایره مذهب محدود است چرا مولوی عبدالحمید فقط از نخبگان اهل سنت پشت سر خود حمایت میکند؟

اگر دایره مذهب محدود است چرا مولوی عبدالحمید فقط از نخبگان اهل سنت پشت سر خود حمایت میکند؟

 

اگر دایره مذهب محدود است چرا مولوی عبدالحمید فقط از نخبگان اهل سنت پشت سر خود حمایت میکند؟

مولوی عبدالحمید روز جمعه در سخنان خویش در حالی صحبت از محدودیت دایره مذهب را به میان آورد که خودش هیچ اعتقادی به دخالت تفکرات و مذاهب دیگر در بخشهای دارای قدرت و نفوذ خویش ندارد، مولوی عبدالحمید در جاهایی که دستش برسد نه تنها به مذاهب دیگر بلکه به هم کیشان خودش که شالودۀ فکری متفاوت با او دارند هم اجازه دخالت و عرض اندام نمی دهد.
در طول سالهای گذشته آیا میتوان موردی را یافت که مولوی عبدالحمید حامی و پشتیبان شخصی غیر از وابتگان و منتسبان به خود باشد؟
آیا کسی سراغ دارد مولوی عبدالحمید که حالا ژست روشنفکرانه به خود گرفته و صحبت از مباحث فرادینی و فرامذهبی میکند حداقل یکبار شخصی غیر سنی و غیر مسلمان را برای اداره بخشی از امورات به دارالعلوم مکی آورده باشد؟
جناب مولوی عبدالحمید دوران بایکوت خبری شما به پایان رسیده و دیگر نمی توانید با شعارهای توخالی مردم را فریفته و خود را مصلح نشان دهید.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد