دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

مولوی عبدالحمید: اگر مرزها را ببندید خیلی ها نمی توانند زندگی کنند

مولوی عبدالحمید: اگر مرزها را ببندید خیلی ها نمی توانند زندگی کنند

 

 مولوی عبدالحمید: اگر مرزها را ببندید خیلی ها نمی توانند زندگی کنند

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، با توجه به ورود برخی از نزدیکان و بستگان مولوی عبدالحمید به موضوع قاچاق مواد مخدر و نظر به اینکه قاچاقچیان مواد مخدر و سوخت مبالغ زیادی پول را به صورت ماهیانه به حساب دارالعلوم و مسجد مکی واریز می نمایند، مولوی عبدالحمید چند وقتی است شدیدا نگران بسته شدن مرزها و به طبع آن قطع درآمدهای سنگین قاچاق برای خود می باشد، لذا سعی نموده همواره معیشت مردم را به مرزها گره زند  و به مسئولین فشار بیاورد که مرزها رها باشد تا اطرافیانش به راحتی بتوانند با قاچاق مواد مخدر و سوداگری جان مردم به پولهای فراوان دست یابند وگرنه تجربه ثابت نموده است که مولوی عبدالحمید جز نگرانی و دغدغه برای خود و اطرافیانش هیچ نگرانی دیگرانی ندارد.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد