دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

فتواهای عجیب مکتب مولوی عبدالحمید پایان ندارد


 

 فتواهای عجیب مکتب مولوی عبدالحمید پایان ندارد

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، یکی از اساتید برجسته دارالعلوم و پیروان سرسخت مکتب مولوی عبدالحمید در جلسه ای عمومی اعلام نموده است که در روایت دینی داریم وقتی کسی می رقصد انگشت شیطان در پشت وی می باشد، این اظهار نظر با واکنشهای زیادی از سوی بسیاری از علما همراه بود.
ظاهرا حس خودنمایی مولوی عبدالحمید به اطرافیانش هم سرایت نموده است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد