بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

تصویر
  بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان برخی از جوانان و تحصیل کردگان طایفه بزرگ شه بخش با صدور بیانیه ای حمایت همه جانبه خود از سردار حاج الله نظر را اعلام نمودند. در بخشی از این بیانیه آمده است که پس از فوت حاج امید، حاج الله نظر پدر و بزرگ ما بوده و به هیچ کس اجازه نخواهیم داد به ایشان اهانت نموده و تصور نماید که میتواند جای ایشان را در دل ما بگیرد. در بخش دیگر بیانیه خطاب به ابراهیم شه بخش آمده است، اگر جنابعالی تصور کرده اید که وصلت شما با مولوی عبدالحمید می تواند برایتان جایگاه سازی نموده و شما را جایگزین حاج الله نظر نماید کور خوانده و خیال خام نموده اید زیرا هیچ فردی در هیچ زمانی نمی تواند ارادات ما به ایشان را کم نماید.

چرا مولوی عبدالحمید برای کاغذی که اگر جایی بیفتد کسی آن را برنمیدارد، دین و آخرت خود را حراج نموده است؟

چرا مولوی عبدالحمید برای کاغذی که اگر جایی بیفتد کسی آن را برنمیدارد، دین و آخرت خود را حراج نموده است؟

 

چرا مولوی عبدالحمید برای کاغذی که اگر جایی بیفتد کسی آن را برنمیدارد، دین و آخرت خود را حراج نموده است؟

به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، در خطبه های جمعه، مولوی عبدالحمید از ارزش پول کشور انتقاد نموده و اظهار داشت امروز پول کشور از ارزش افتاده و مانند کاغذی شده که اگر جایی بیفتد کسی حاضر نیست آن را بردارد، اگر اینگونه است چرا مولوی عبدالحمید به عنوان یک عالم دین برای همین پول بی ارزش کاغذ گونه دنیا و آخرت خویش را حراج نموده و برای بدست آوردنش از هیچ اقدامی فروگذار نمیکند؟
مولوی عبدالحمید برای تخریب نظام حاکم بر کشور حرف از بی ارزشی پول می زند ولی با خود فکر نمیکند که در راه کسب همین پول چه کارهایی نکرده و چه حرفهایی که نزده است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مولانا عبدالرحمن چابهاری زیر بار تهدیدهای مولوی عبدالحمید نرفت

چشم چرانی طلاب دارالعلوم زاهدان در مسجد مکی

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران