جنایت مولوی عبدالحمید در حق پدر و پسرک معصوم

تصویر
  جنایت مولوی عبدالحمید در حق پدر و پسرک معصوم تصویری که مشاهده می نمایید مربوطه به اسحاق نارویی (فرزند مرحوم مولانا احمد) و فرزند معصومش می باشد، پدر و پسری که قربانی زیاده خواهی مولوی عبدالحمید گردیدند. به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان این پدر و پسر زندگی آرام و غرق در خوشبختی خویش را از دست دادند چون مولوی عبدالحمید به عنوان پدر همسر و پدربزرگ آنان تصمیم گرفت برای چند میلیارد تومان پول و اندکی اعتبار، دختر خویش را به مزایده بگذارد و حالا پسرک معصوم تصویر به عنوان فرزند طلاق در انتظار آینده ای سیاه، روزگار سپری می نماید و خدا می داند قرار است چه اتفاقاتی برای او بیفتد؟ این کودک وقتی با ابراهیم شه بخش به مدرسه برود قطعا دیگران تصور میکنند با پدربزرگ خود آمده است.

حذف فیزیکی در دستگاه مولوی عبدالحمید

پس از اعتراض مولوی عبدالحمید به حذف فیزیکی افراد، یکی از نزدیکان مولانا عبدالعزیز رحمه الله گفت: "حذف فیزیکی توسط مولوی عبدالحمید و نزدیکانش سابقه زیادی دارد.نزدیکان مولوی عبدالحمید عمویم عبدالملک را از سر راه برداشتند. اکنون در مسجد مکی کسانی در راس قدرت هستند که هر مانعی برای رسیدن به خواسته های خود را از سر راه بر می دارند. در همان سال های اول فوت مولانا عبدالعزیز، فرزند ارشدش عبدالملک رحمه الله در پاکستان کشته شد. این موضوع را  برادر مولانا عبدالعزیز مدتی قبل رسانه ای کرد که مولوی عبدالحمید و نزدیکانش، افراد با وفا به مولانا عبدالعزیز را کنار گذاشتند و یا حذف کردند"نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مولانا عبدالرحمن چابهاری زیر بار تهدیدهای مولوی عبدالحمید نرفت

چشم چرانی طلاب دارالعلوم زاهدان در مسجد مکی

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران