جنایت مولوی عبدالحمید در حق پدر و پسرک معصوم

تصویر
  جنایت مولوی عبدالحمید در حق پدر و پسرک معصوم تصویری که مشاهده می نمایید مربوطه به اسحاق نارویی (فرزند مرحوم مولانا احمد) و فرزند معصومش می باشد، پدر و پسری که قربانی زیاده خواهی مولوی عبدالحمید گردیدند. به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان این پدر و پسر زندگی آرام و غرق در خوشبختی خویش را از دست دادند چون مولوی عبدالحمید به عنوان پدر همسر و پدربزرگ آنان تصمیم گرفت برای چند میلیارد تومان پول و اندکی اعتبار، دختر خویش را به مزایده بگذارد و حالا پسرک معصوم تصویر به عنوان فرزند طلاق در انتظار آینده ای سیاه، روزگار سپری می نماید و خدا می داند قرار است چه اتفاقاتی برای او بیفتد؟ این کودک وقتی با ابراهیم شه بخش به مدرسه برود قطعا دیگران تصور میکنند با پدربزرگ خود آمده است.

درگیری عبدالرحیم شه بخش با مولوی عبدالله ریگی

پس از انتصاب مولوی عبدالله به سمت معاونت عمرانی، عبدالرحیم شه بخش داماد مولوی عبدالحمید که تابحال مسئولیت امورات مربوط به مسائل عمرانی و ساخت ساز مسجد را بر عهده داشته است موقعیت خود را در خطر دیده و به این انتصاب معترض میشود.

در حال حاضر این اعتراض با تحریک و تشویش حافظ اسماعیل (باجناق وی) که کدورت دیرینه ای با مولوی عبدالله دارد تبدیل به درگیری بین عبدالرحیم شه بخش و مولوی عبدالله ریگی گردیده است.

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

مولانا عبدالرحمن چابهاری زیر بار تهدیدهای مولوی عبدالحمید نرفت

چشم چرانی طلاب دارالعلوم زاهدان در مسجد مکی

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران