دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است

تصویر
   دارالعلوم متعلق به همه اهل سنت و طوایف بلوچ است به گزارش کانال پشت پرده مسجد مکی زاهدان، مولوی عبدالحمید در بخشی از سخنانش در روز جمعه گفت ایران به متعلق به همه زنان و مردم و اقوام و مذاهب و ادیان است، بدون شک این سخن مولوی عبدالحمید حرفی راست و سخنی حق است ولی به راستی چرا مولوی عبدالحمید با این سخنان زیبا، دارالعلوم مکی زاهدان را که با پولهای مردم ساخته شده، ارثیه پدری خود دانسته و روز به روز در حال کنار گذاشتن اقوام مختلف بلوچ از امورات مسجد و دارالعلوم مکی زاهدان می باشد؟

کشمکش‌های بین حافظ اسماعیل و مولوی عبدالله‌ ریگی منجر به نزاع بین آنان شد

پس از کشمکش‌های فراوان بین حافظ اسماعیل برای منزوی کردن مولوی عبدالله ریگی و طرد او از حوزه و مسجد مکی، اخیرا با خبر شدیم طبق ادعای حافظ اسماعیل، اتاق جدید معاونت عمرانی که چندی پیش به مولوی عبدالله تحویل گردیده، کلاس درس او بوده و به همین بهانه و با تحریک طلاب اعلام نموده باید اتاق معاونت عمرانی مجددا به او باز برگردد تا کلاسش را شروع کند که در نهایت این کشمکش‌ها به نزاع بین این دو منجر می‌شود، و مولوی عبدالحمید نیز در همین راستا مولوی عبدالله را برای پاسخگویی به دفتر خود احضار می کند،

به نظر شما می‌توان انتظار داشت تا مولوی عبدالحمید ارتباط فامیلی خود با حافظ اسماعیل را نادیده بگیرد و او را سرزنش کند؟

در این میان چند سوال حائز اهمیت است، 

1️⃣مگر حافظ اسماعیل قبل از تحویل اتاق نمی‌دانست که این اتاق مال درس طلاب بوده، چرا قبل از تحویل اقدام نکرد؟

2️⃣مگر اتاق را مولوی عبدالحمید به مولوی عبدالله نداده؟ پس چرا حافظ اسماعیل مستقیم اقدام کرده؟ این تخلف نیست؟ یا با توجه به فامیل بازی، امری عادی است؟

3️⃣چرا حافظ اسماعیل اتاقی دیگر را برای تدریس خود برای طلاب انتخاب نمیکند؟ به نظر شما این رفتارها عمدی نیست؟

نظرات

پست‌های معروف از این وبلاگ

بیانیه طایفه شه بخش در حمایت از حاج الله نظر

نگاه های معنادار طیب اسماعیل زهی به زنان و دختران

حافظ طیب اسماعیل زهی فرزند مولوی عبدالحمید در حال تحریک جوانان در فضای مجازی می باشد